Aktualności

Przestrzenie edukacji - Targi Metodyczne Lwów 2014

LWÓW - 7 marca 2014 r. ponad 160 osób (nauczycieli - wszystkich szczebli edukacji, metodyków i trenerów organizacji pozarządowych) uczestniczyło w wydarzeniu edukacyjnym, jakim były Targi Metodyczne zorganizowane przez Centrum Polityki Edukacyjnej (Pl. Rynok 8, Lwów) oraz PSPiA KLANZA (ul. Peowiaków 10/9, Lublin) we współpracy z Obwodowym Instytutem Podyplomowej Edukacji Pedagogicznej we Lwowie. Niezależnie od dramatycznej sytuacji politycznej na Ukrainie istnieje potrzeba kontynuowania codziennej pracy ludzi związanych z oświatą. W tym kontekście jeszcze większego znaczenia nabiera pielęgnowanie współpracy polsko-ukraińskiej, czego wyrazem były Targi, w ramach których warsztaty prowadzili zarówno trenerzy z PSPiA KLANZA i z Ukrainy).

Czytaj więcej...

Konferencja z okazji uroczystego otwarcia Transgranicznego Ośrodka Metodycznego (TOM) we Lwowie

6 marca 2014 r. odbyła się konferencja rozpoczynająca działalność Transgranicznego Ośrodka Metodycznego we Lwowie. Inicjatywa ta została zapoczątkowana w ramach projektu „Transgraniczny Ośrodek Metodyczny” współfinansowanego z Unii Europejskiej – Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Czytaj więcej...

Targi Metodyczne w dziedzinie współczesnych metod nauczania w Polsce i na Ukrainie (15 lutego 2014 r., Zamość)

Targi Metodyczne w dziedzinie współczesnych metod nauczania w Polsce  i na  Ukrainie (15 lutego 2014 r., Zamość)

Czytaj więcej...

Targi Metodyczne w Zamościu

15 lutego 2014 r. w Zamościu odbyły się Targi Metodyczne w dziedzinie współczesnych metod nauczania w Polsce i na Ukrainie. Uczestnikami przedsięwzięcia byli nauczyciele i trenerzy organizacji pozarządowych z obszaru woj. lubelskiego i woj. podkarpackiego, którzy wzięli udział w warsztatach o innowacyjnych metodach nauczania i wychowania. Targi zostały zorganizowane przez PSPiA KLANZA w Lublinie, Centrum Polityki Edukacyjnej ze Lwowa, we współpracy z Zespołem Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu w ramach projektu „Transgraniczny Ośrodek Metodyczny” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Czytaj więcej...

15 lutego 2014 r. targi Metodyczne w dziedzinie współczesnych metod nauczania w Polsce i na Ukrainie

Zamość, Zespół Szkół № 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Peowiaków 30 A, 15 lutego 2014 r.

Czytaj więcej...

We Lwowie odbyła się praktyczna konferencja „Barwy edukacji”

16 listopada 2013 r. we Lwowie odbyła się praktyczna konferencja „Barwy edukacji” w dziedzinie współczesnych metod nauczania w Polsce i na Ukrainie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...