6 marca 2014 r. odbyła się konferencja rozpoczynająca działalność Transgranicznego Ośrodka Metodycznego we Lwowie. Inicjatywa ta została zapoczątkowana w ramach projektu „Transgraniczny Ośrodek Metodyczny” współfinansowanego z Unii Europejskiej – Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Transgraniczny Ośrodek Metodyczny został stworzony w celu rozpropagowania idei polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej w dziedzinie metodyki nauczania oraz stworzenia sieci współpracy nauczycieli, metodyków i trenerów organizacji pozarządowych.

Podczas konferencji zaprezentowano stronę internetową Transgranicznego Ośrodka Metodycznego www.metodyk.org. Strona ta jest stałym źródłem dostępu do materiałów wypracowywanych w toku działalności TOM i platformą bieżącego informowania o realizacji projektu. Warto zaznaczyć, że konferencja była transmitowana w sieci Internet on-line.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, metodyków i trenerów organizacji pozarządowych do korzystania z poradnictwa, biblioteczki, sprzętu oraz różnorodnych materiałów dydaktycznych, które znajdą Państwo w Transgranicznym Ośrodku Metodycznym pod adresem Pl. Rynok 8, Lwów. Mamy nadzieję, że każda osoba, która skorzysta z oferty TOM, znajdzie nowe rozwiązania pomocne w nauczaniu.

Zapraszamy do udziału w warsztatach organizowanych w ramach Transgranicznego Ośrodka Metodycznego - szczegóły www.metodyk.org.