LWÓW - 7 marca 2014 r. ponad 160 osób (nauczycieli - wszystkich szczebli edukacji, metodyków i trenerów organizacji pozarządowych) uczestniczyło w wydarzeniu edukacyjnym, jakim były Targi Metodyczne zorganizowane przez Centrum Polityki Edukacyjnej (Pl. Rynok 8, Lwów) oraz PSPiA KLANZA (ul. Peowiaków 10/9, Lublin) we współpracy z Obwodowym Instytutem Podyplomowej Edukacji Pedagogicznej we Lwowie. Niezależnie od dramatycznej sytuacji politycznej na Ukrainie istnieje potrzeba kontynuowania codziennej pracy ludzi związanych z oświatą. W tym kontekście jeszcze większego znaczenia nabiera pielęgnowanie współpracy polsko-ukraińskiej, czego wyrazem były Targi, w ramach których warsztaty prowadzili zarówno trenerzy z PSPiA KLANZA i z Ukrainy).

TEMATYKA:

  • rozwijanie zdolności poznawczych i logicznego myślenia (Myślenie produktywne, Wesełkowa technologia);
  • pedagogika cyrku – pedagogika fascynacji (budowanie pozytywnego wizerunku siebie, wzmocnienie motywacji, umiejętność wyznaczania celu, nauka poprzez działanie);
  • tańce integracyjne (Taneczne spotkania z KLANZĄ – proste układy taneczne do melodii z różnych stron Świata);
  • metoda KLANZY (powtarzalny sposób organizacji pracy z grupą, ujawniający jej siłę
    i wielorakie możliwości);
  • praca z grupami wielopokoleniowymi (doskonalenie umiejętności integracji grup wielopokoleniowych, nabycie pakietu metod pedagogiki zabawy do zastosowania podczas spotkania pokoleń).

Targi Metodyczne Przestrzenie Edukacji były spotkaniem ludzi dążących do własnego rozwoju, chcących pozytywnie zmieniać rzeczywistość edukacyjną.

 

Uczestnicy Targów Metodycznych zostali poinformowani o tematyce i zasadach uczestnictwa w kolejnych warsztatach, które będą realizowane w ramach projektu. Poinformowano również o możliwości uzyskania pomocy w nawiązaniu współpracy transgranicznej w dziedzinie edukacji.

 

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało zgodnie z założeniami projektu „Transgraniczny Ośrodek Metodyczny” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.