15 lutego 2014 r. w Zamościu odbyły się Targi Metodyczne w dziedzinie współczesnych metod nauczania w Polsce i na Ukrainie. Uczestnikami przedsięwzięcia byli nauczyciele i trenerzy organizacji pozarządowych z obszaru woj. lubelskiego i woj. podkarpackiego, którzy wzięli udział w warsztatach o innowacyjnych metodach nauczania i wychowania. Targi zostały zorganizowane przez PSPiA KLANZA w Lublinie, Centrum Polityki Edukacyjnej ze Lwowa, we współpracy z Zespołem Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu w ramach projektu „Transgraniczny Ośrodek Metodyczny” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

W ramach Targów Metodycznych odbyły się warsztaty z zakresu:

  • Rozwijania myślenia produktywnego w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Ta metoda jest bardzo interesująca w nauczaniu dzieci oraz młodzieży.
  • Pedagogiki cyrku, która skutecznie wspomaga działania wychowawcze i profilaktyczne oraz stanowi alternatywną formę spędzania czasu wolnego.
  • Tańce dla każdego wieku – tańce integracyjne w pracy wychowawczej. Taka forma pracy polega na zastosowaniu prostych i zarazem ciekawych rozwiązań choreograficznych pozwalających na naukę poznanych tańców w grupach wielopokoleniowych. Dzięki uroczej prostocie i częstym powtórzeniom tańce integracyjne zachęcają do sięgania po to, co wydaje się nieosiągalnym.
  • Wiersze i opowiadania do kreślenia i składania – edukacja wczesnoszkolna. Głównym celem tych warsztatów jest poszerzenie wiedzy na temat wykorzystania prostych sposobów modelowania papieru oraz możliwości stosowania origami podczas zajęć dydaktycznych.
  • Delfin – trening umiejętności poznawczych. Priorytetowym zadaniem tej metody jest rozwój umiejętności efektywnego i przyspieszonego uczenia się poprzez wykorzystanie ćwiczeń dotyczących: współpracy w grupie, koncentracji i koordynacji, refleksu i spostrzegawczości, myślenia i zachowań twórczych.

Targi Metodyczne spotkały się z ogromnym zainteresowaniem – z oferty skorzystało ponad sto nauczycieli oraz trenerów organizacji pozarządowych.