Zamość, Zespół Szkół № 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Peowiaków 30 A, 15 lutego 2014 r.

Program

09:30-10:00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10.00-10.15

WYKŁAD. O Centrum Szkoleniowym i o Metodzie KLANZY (trener PSPiA KLANZA, w tym przedstawienie trenerów prowadzących warsztaty)

10:15-10:30

WYKŁAD. O rozwijaniu produktywnego  myślenia (przedstawiciel strony ukraińskiej)

10:30-11:30

I SESJA WARSZTATOWA (równolegle odbywają się warsztaty w 4/5 salach, czas trwania 60 min.)

Sala 1

Rozwijanie myślenia logicznego w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych (Daria Bida - autor konkursu przyrodniczego i czasopisma dla uczniów „Kołosok”, Lwów, Ukraina).

Rozwijanie umiejętności poznawczych w obszarze matematyczno-przyrodniczym. Wykorzystanie konkursów, gier i różnorodnych zadań rozwijających ciekawość poznawczą uczniów.

Sala 2

Delfin – trening umiejętności poznawczych (Anna Wasilak - trener PSPiA KLANZA).

Rozwój umiejętności efektywnego i przyspieszonego uczenia się poprzez wykorzystanie ćwiczeń dotyczących: współpracy w grupie, koncentracji i koordynacji, refleksu i spostrzegawczości, myślenia i zachowań twórczych.

Sala 3

Pedagogika cyrku (Monika Kalinowksa, Daniel Chlibiuk - trenerzy PSPiA KLANZA).

Nowatorska metoda skutecznie wspomagająca działania wychowawcze i profilaktyczne, alternatywna forma spędzania czasu wolnego. Możliwość nabycia umiejętności podstawowych sztuczek cyrkowych, zdobycie ciekawych i skutecznych sposobów  wzmacnianie wiary we własne siły, rozwoju wytrwałości, koncentracji uwagi i pracy zespołowej, poznanie zestawu metod peda­gogiki cyrku do zastosowania podczas spotkań osób w różnym wieku. Poznane metody wspomagają proces uczenia. 

Sala 4

Tańce dla każdego wieku – tańce integracyjne w pracy wychowawczej (Leszek Gęca trener PSPiA KLANZA).

Warsztaty rozwijają umiejętności nauczania tańców integracyjnych do melodii z różnych stron Świata. Zastosowania prostych i zarazem ciekawych rozwiązań choreograficznych pozwalających na naukę poznanych tańców w grupach wielopokoleniowych.

Sala 5

Wiersze i opowiadania do kreślenia i składania – edukacja wczesnoszkolna (Iwon Biśto - trener PSPiA KLANZA).

Wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej część I  WIOSNA LATO. Uczestnicy wykonują graficzne ćwiczenia wpływające na synchronizację pracy mózgu, stabilizację i równoważenie lateralne oraz ćwiczenia rytmicznej manipulacji i spontanicznego ruchu ciała. Znają i wykorzystują proste sposoby modelowania papieru, oraz możliwości wykorzystania sztuki origami podczas zajęć dydaktycznych.

11:30-11:50

PRZERWA

11:50-12:50

II SESJA WARSZTATOWA (równolegle odbywają się warsztaty w 4/5 salach, czas trwania 60 min.)

Sala 1

„Wesełkowa technologia”  (Ludmyła Horhosh - trener, nauczyciel nauczania początkowego, Zakarpacie, Ukraina).

Warsztaty obejmują propozycje ćwiczeń, gier edukacyjnych i różnorodnych form pracy rozwijających logiczne oraz twórcze myślenie w oparciu o formy muzyczne.

Sala 2

Metody integracyjne w pracy z grupą – wprowadzenie do pedagogiki zabawy (dawniej Kurs wstępny z pedagogiki zabawy) (Ewa Gęca - trener PSPiA KLANZA).

Poznanie zasad i podstaw pedagogiki zabawy oraz założeń metody KLANZY, nabycie                        i doskonalenie umiejętności stosowania metod pedagogiki zabawy w grupie, poznanie skutecznych metod aktywizacji i integracji grupy, wymiany doświadczeń oraz zbierania informacji zwrotnej.

Sala 3

Pedagogika cyrku (Monika Kalinowska, Daniel Chlibiuk - trenerzy PSPiA KLANZA).

Nowatorska metoda - skutecznie wspomagającej działania wychowawcze i profilaktyczne, alternatywna forma spędzania czasu wolnego. Możliwość nabycia umiejętności podstawowych sztuczek cyrkowych, zdobycie ciekawych i skutecznych sposobów  wzmacnianie wiary we własne siły, rozwoju wytrwałości, koncentracji uwagi i pracy zespołowej, poznanie zestawu metod peda­gogiki cyrku do zastosowania podczas spotkań osób w różnym wieku. Poznane metody wspomagają proces uczenia. 

Sala 4

Tańce dla każdego wieku – tańce integracyjne w pracy wychowawczej (Leszek Gęca - trener PSPiA KLANZA).

Warsztaty rozwijają umiejętności nauczania tańców integracyjnych do melodii  z różnych stron Świata. Zastosowania prostych i zarazem ciekawych rozwiązań choreograficznych pozwalających na naukę poznanych tańców w grupach wielopokoleniowych.

Sala 5

Wiersze i opowiadania do kreślenia i składania – edukacja wczesnoszkolna (Iwona Biśto - trener PSPiA KLANZA).

Wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej część I  WIOSNA LATO. Uczestnicy wykonują graficzne ćwiczenia wpływające na synchronizację pracy mózgu, stabilizację i równoważenie lateralne oraz ćwiczenia rytmicznej manipulacji i spontanicznego ruchu ciała. Znają i wykorzystują proste sposoby modelowania papieru, oraz możliwości wykorzystania sztuki origami podczas zajęć dydaktycznych.

  • Równolegle prowadzony jest dyżur ekspertów Transgranicznego Ośrodka Metodycznego oraz punkt informacyjny o możliwości udziału w cyklu warsztatów w ramach Projektu.
  • Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o udziale w Targach metodycznych.
  • Istnieje możliwość zakupu materiałów metodycznych wydanych przez PSPiA KLANZA.